DSK


KOMPONEN  BAHASA MALAYSIA TAHUN 3
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
LISAN
1.Kemahiran Mendengar

1.1 Mendengar cerita dan
       puisi

1.2 Mendiskriminasi bunyi

1.1.1 Mendengar cerita pendek
1.1.2 Mendengar pantun dua kerat

1.2.1 Mendiskriminasi bunyi bahasa
        - suku kata
        - perkataan
        - rangkai kata
BERTUTUR
2.Kemahiran 
    Bertutur

2.1 Bercerita


2.2 Melafazkan pantun


2.3 Menyebut bunyi 
      bahasa yang didengar

2.1.1 Bercerita berpandukan gambar tunggal
2.1.2 Bercerita berpandukan gambar bersiri
2.1.3 Menceritakan semula cerita yang didengar

2.2.1 Melafazkan semula pantun dua kerat yang didengar

2.3.1 Menyebut bunyi perkataan
2.3.2 Menyebut bunyi rangkai kataBACAAN
3.Kemahira
    Membaca

3.1 Membunyi suku kata


3.2 Membaca perkataan3.3 Membaca rangkai kata
3.4 Membaca ayat mudah

3.5 Membaca petikan bergred

3.1.1 Membunyi suku kata KVK


3.2.1 Membaca perkataan KV + KVK
3.2.2 Membaca perkataan KVK + KV
3.2.3 Membaca perkataan KVK + KVK

3.3.1 Membaca rangkai kata daripada perkataan KVK,  
            KV + KVK,   KVK + KV 
            dan KVK + KVK

3.4.1 Membaca ayat tunggal

3.5.1 Membaca petikan bergred berpandukan perkataan
         KVK, KV + KVK, KVK + KV dan KVK + KVK
TULISAN
4.Kemahiran 
     Menulis

4.1 Menulis suku kata

4.2 Menulis perkataan4.3 Menulis rangkai kata

4.4 Menulis ayat mudah


4.5 Menulis teks mudah

4.1.1 Menulis suku kata KVK

4.2.1 Menulis perkataan KV + KVK
4.2.2 Menulis perkatan KVK + KV
4.2.3  Menulis perkataan KVK + KVK

4.3.1 Menulis rangkai kata daripada
          perkataan yang dipelajari    
          KVK, KV + KVK,  KVK + KV
           KVK + KVK


4.4.1 Menulis ayat tunggal


4.5.1 Menulis teks bacaan bergred KVK, KV + KVK, KVK + KV   dan KVK + KVK

KOMUNIKASI
5.Kemahiran  
   Komunikasi

5.1 Bercerita dan bersoal jawab tentang diri , keluarga dan rakan


5.2 Bercerita dan bersoal 
       jawab tentang jiran


5.1.1 Bercerita tentang diri sendiri         
         i.   Hobi
         ii.  Bangsa / keturunan
         iii. Agama

5.1.2 Bercerita tentang keluarga
         i.  Pekerjaan ahli keluarga
         ii. Aktiviti keluarga waktu 
              lapang
            
5.1.3 Bercerita tentang rakan
         i.   Hobi
         ii.  Bangsa / keturunan
         iii. Agama
             
5.2.1 Bercerita dan bersoal jawab 
         tentang jiran
         i.   Nama
         ii.  Pekerjaan
         iii. Tempat tinggal
         iv. Hubungan


Tiada ulasan:

Catat Ulasan